מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת המידע

קבוצת אינפיניטי וחברות הבנות שלה (להלן: "אינפיניטי") מודעת לעבודה כי השמירה על פרטיות לקוחותיה המבקרים באתר חשובה מאוד. הצהרת פרטיות זו מכילה מידע בדבר נהלי הפרטיות ואופן המידע שנאסף באתר אינפיניטי (להלן: "אתר") ו/או המידע שנמסר לאינפיניטי במסגרת שימוש באתר והשימוש שנעשה במידע כאמור. מובהר בזאת, כי מדיניות פרטיות שלהלן חלה אך ורק בדבר המידע שנאגר במסגרת ביקורך באתר אינפיניטי. אינפיניטי אוגרת מידע אודות לקוחותיה ו/או מבקרי האתר במטרה לשפר ולייעל את השירותים המסופקים על ידיה. לכן, אינפיניטי אוספת מידע כללי על מבקרי האתר באמצעות cookies ובאמצעות מידע אישי שמבקר האתר מספק באופן וולונטרי בעת כניסתו ל"-אזור אישי" ו/או בעת בקשה ליצירת קשר עימו על ידי אחד מנציגי אינפיניטי. ראוי לציין, כי המידע שאוגרת אינפיניטי אודות מבקרי האתר הוא אנונימי ואין באפשרותה של אינפיניטי לשייך מידע כאמור למבקר ספציפי.

אינפיניטי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשתמש בטכנולוגית cookies. ה- cookies הינו קובץ מידע שנשלח למחשבך האישי ונשמר בו לאחר כניסתך לאתר של אינפיניטי. תפקידו של קובץ כאמור לבחון את שימושך באתר אינפיניטי, לרבות כניסות חוזרות ונשנות לאתר, ומאפשר זיהוי מהיר של פרטיך בעת כניסתך החוזרת לאתר. יצוין, כי ה- cookies אינו מהווה תוכנת מחשב ואין באפשרותו לקרוא או לבצע כל פעולה במחשבך האישי.

אינפיניטי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר קישורים לאתרים חיצוניים שאינם באחריותה של אינפיניטי. לכן, אינפיניטי מציינת בפני מבקרי האתר כי אינה אחראית למדיניות שמירת הפרטיות ואבטחת המידע של אתרים שקישוריהם הופיעו באתר. יצוין, כי המדיניות שלהלן תהא תקפה לאתר אינפיניטי בלבד.

אינפיניטי אוגרת מידע ושומרת אותו במאגריה כמפורט לעיל. מידע שאינפיניטי אוגרת מידע ממבקרי האתר שהינו בעל אופי אישי, כגון: שם ושם משפחה, כתובת מגורים, כתובת דוא"ל וכיו"ב (להלן: "מידע אישי") נאגר רק שמבקר האתר מוסרו מרצונו החופשי ו/או כאשר נדרש מבקר האתר לספקו לצורך התקשרות באחד מהשירותים שמספקת אינפיניטי באתר או שמבקר האתר ביקש מידע נוסף טרם הסכמתו להשתמש באחד מהשירותים שמספקת אינפיניטי באתר. על אף האמור לעיל, העולם המודרני והטכנולוגיה המתפתחת באופן מהיר מציבים, מעבר ליתרונות הגלומים בהתפתחות זו, גם לא מעט סכנות וסיכונים, בדגש על פרטיותו של האזרח והגנה על שלמות המידע אודותיו. אינפיניטי משקיעה מאמצים ומשאבים רבים בשמירה והגנה על פרטיות לקוחותיה, וזאת, בין היתר, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981 ("חוק הגנת הפרטיות") ובאמצעות שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות.

בכל הקשור למידע אישי המצוי באתר האינטרנט, אבטחת המידע נועדה, בין היתר, לאמת את זיהוי הלקוח המבקש לגשת לנתוניו האישיים וכן להצפין את נתוני הלקוח המוצגים באתר והמועברים אליו, וזאת באמצעות שימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. לאור זאת, לפני קבלת שירותים הכרוכים בשימוש במידע אישי, יתבקש הלקוח לציין פרטי זיהוי אישיים, ולעבור הליך זיהוי ואימות כתנאי לקבלת השירות.

ההתקשרות בין תוכנת דפדפן האינטרנט של הלקוח ובין השרת של אינפיניטי מתבצעת בצורה מוצפנת ומאובטחת תוך שימוש בשיטות הצפנה התואמות את הסטנדרטים והתקנים הנהוגים בארץ ובעולם באתרי האינטרנט, ואשר מטרתם למנוע חשיפת המידע האישי, המועבר ברשת האינטרנט, בפני גורמים זרים, ובכך להגן על פרטיות הלקוח. בדיקה קצרה בדפדפן של מבקרי האתר מאפשר למבקרי האתר לוודא כי האתר אמין ושייך לאינפיניטי.

אינפיניטי נוקטת, ככל שביכולתה, באמצעי זהירות במטרה להגן המידע שקיבלה ממבקרי האתר, למנוע אובדן, שינוי של מידע אישי שניתן לה על ידי מבקרי האתר וכיו"ב. אינפיניטי נוקטת באמצעים סבירים, לרבות טכנולוגיות אבטחה מתקדמות, במטרה להגן על המידע האישי שנמסר לה על ידי מבקרי האתר. מבקר האתר מאשר, כי ידוע לו כי אינפיניטי עושה ככל שביכולתה להגן על המידע האישי, אך אין ביכולתה להתחייב שאמצעי הזהירות יספקו חסינות מלאה מפני חדירה למערכות. אינפיניטי לא תשא בכל אחריות במקרה של מידע שדלף ולמבקר לא תהא כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או תלונה במקרה של חדירה כאמור. אינפיניטי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לנקוט בכל אחד מאמצעי אבטחה הנהוגים בתחום אבטחת המידע בתעשיית האינטרנט. כאשר אתה מוסר לנו אמצעי התקשרות עמך, אתה מסכים שנשתמש בו על מנת ליצור אתך קשר, ולשלוח לך באמצעותו דיוור ופרסומות בנושאים שונים. אמצעי ההתקשרות יכולים לכלול דואר, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד (כולל לצורך הודעות מוקלטות והודעות מסר קצר – SMS), פקס, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים. זכותך לבקש להימחק מרשימת הדיוור לדיוור ישיר (כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות), בכל אמצעי הדיוור, וכן שלא נשלח אליך דבר פרסומת (כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת) בדואר אלקטרוני, הודעת מסר קצר (SMS), פקס והודעת טלפון מוקלטת. כדי לעשות זאת, פנה למוקד שירות הלקוחות בטלפון 09-9576000 או בדואר אלקטרוני בכתובת infinity@infinity.co.il אם הודעת לנו בעבר שאינך מעוניין שנפנה אליך, ואינך מקבל פרסומות, אין צורך בהודעה נוספת.

גם לאחר שתבקש לא לקבל דיוורים או פרסומות, תמשיך לקבל מאתנו (בכל אמצעי ההתקשרות) הודעות שהדין מתיר לנו או מחייב אותנו לשלוח לך (כגון הודעות בקשר עם השירותים שלך), גם ללא הסכמה דיווחים, מידע ועדכונים ביחס למוצרים שלך ישלחו לפרטי הקשר המעודכנים אצלנו במועד השליחה. תשומת לבך, כי עדכון הפרטים שלך במוצר מסוים עשוי להוביל לעדכון פרטים במוצרים נוספים באינפיניטי. באפשרותך לצפות בכל עת בפרטיך המעודכנים ולעדכן אותם באזור האישי באתר החברה.

שימוש באתר, לרבות השירותים הניתנים על ידי אינפיניטי, אתה מסכים ומאשר מדיניות שמירת פרטיות ואבטחת המידע של אינפיניטי. אינפיניטי רשאית, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי, להשתמש במידע אנונימי הנאגר אצלה עקב השימוש באתר לטובת עיבודים סטטיסטים, לפילוח ולמיקוד שיווקי, במקרים מסוימים אינפיניטי רשאית להעביר את המידע לצד שלישי בכפוף להוראות הדין השונות. אינפיניטי רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות ו/או לעדכן מדיניות זו מעת לעת ותפרסמה באתר האינטרנט שלה.