זמן קריאה: דקה

בהתאם להוראות הדין הרינו להביא לידיעתך כי אינפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע"מ הינה חברה בעלת רשיון ממשרד האוצר כחברה מנהלת, פועלת כסוכן פנסיוני לצורך שיווק מוצריה ובעלת זיקה למוצריה של החברה, תוך שתיתכן העדפתם של אותם מוצרים פנסיונים על פני מוצרים אחרים, ואינה יועץ פנסיוני כמשמעו בחוק.