אנו משקיעים רבות במתן שירות ללקוחותינו ועושים את מירב המאמצים על מנת
שתהיה שבע רצון מהשירות והמקצועיות בחברתנו. צוות שירות הלקוחות שלנו
עומד לרשותך בכל פנייה, בירור או טענה

אם ברצונך להגיש תלונה בנושא כלשהו, ניתן לפנות אל ערן כהן הממונה על פניות הציבור באינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה באחד מהאמצעים הבאים:

בדואר:  רח' המנופים 8, הרצליה פיתוח, 4672559

בטלפון: 09-9579000 / 3488*
באמצעות פקס:  09-9542020  
באמצעות הדואר האלקטרוני: PniyotGemel@infinity.co.il או במייל הישיר של ערן כהן: EranC@Infinity.co.il

לשם טיפול בפנייתך ביעילות ובמהירות, נבקשך לצרף את הפרטים שלהלן: 

1.  שם מלא של הפונה 
2.  מספר תעודת הזהות
3.  מען למשלוח תשובה ומספר טלפון לבירורים.
4.  תיאור פרטי הפנייה. 
5.  צירוף אסמכתאות באם יש. 

פניות לממונה על פניות הציבור תטופלנה עד 30 ימי עסקים.