תודה שהשארתם פרטים

נחזור אליכם בהקדם

*השירותים ניתנים על ידי אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע”מ – מנהל תיקים ואיניפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע”מ – חברה מנהלת ומשווק פנסיוני, לפי הרלוונטיות (יחדיו: “החברות”), העוסקות בשיווק פנסיוני/השקעות (ולא בייעוץ פנסיוני/השקעות) ומשתייכות לקבוצת אינפיניטי-אילים. לכל אחת מהחברות לעיל זיקה למוצרים הפנסיונים ו/או נכסים המנוהלים על ידי חברות קבוצת אינפיניטי-אילים, וכן זיקה למוצרים פנסיונים ו/או לנכסים פיננסיים המנוהלים על ידי החברות הבאות, שלהלן: לקופות הגמל המנוהלות על ידי ואיניפיניטי ניהול השתלמות וגמל בע”מ, ולקופות הגמל שהשקעותיהן מנוהלות על ידי אינפיניטי ניהול תיקי השקעות (בישראל ובעולם) בע”מ. מובהר, כי החברות רשאיות להעדיף מוצרים ו/או נכסים פיננסיים אחרים. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ/שיווק פנסיוני ו/או תחליף לייעוץ/שיווק כאמור המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכן אינו מהווה הצעה לרכישת ניירות ערך. אין לראות באמור לעיל התחייבות החברות להשגת תשואה כלשהי.