עקרונות 

 • במהלך השנים 2011-2013 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן. 

 • בשנת 2014, במהלך הרבעונים 1,2,3, לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

 • בשנת 2014, במהלך רבעון 4, בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן:
  כ – 1,194,739 שלא במזומן עברו לחשבון אינפיניטי פיצויים סל אג"ח (1095).
  כ – 159,648 שלא במזומן עברו לחשבון אינפיניטי פיצויים סל מניות (1211).

 • בשנת 2015, לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן. 

 • בשנת 2016, לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן. 
 • בשנת 2017, במהלך רבעון 1, בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן:

כ- 99,979,507 שלא במזומן עברו לחשבון אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים 

 • בשנת 2017, במהלך רבעונים 2,3,4 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן
 • בשנת 2018, לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.
 • בשנת 2019 במהלך רבעונים 1 ו – 2  לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.
  במהלך רבעון 3, בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן:
  כ – 980 אש"ח שלא במזומן עברו לניהול חברה מנהלת אחרת. 
  במהלך רבעון 4, בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן:
  כ – 129 אש"ח שלא במזומן עברו לניהול חברה מנהלת אחרת.
 • בשנת 2020, במהלך רבעון 1 בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן:
  כ – 410,946 שלא במזומן עברו לחשבון אינפיניטי פיצויים רבת מסלולים.
  38,640 ש"ח שלא במזומן עברו לניהול חברה מנהלת אחרת.
  במהלך רבעון 2 2020 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן
  במהלך רבעון 3 2020 בוצעו העברות עמיתים שלא במזומן:
  כ – 22 מיליון ש"ח שלא במזומן עברו לניהול חברה מנהלת אחרת.
  במהלך רבעון 4 2020 לא בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן
 • בשנת 2021 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.
 • בשנת 2022, במהלך רבעון 1 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.
 • בשנת 2022, במהלך רבעון 2 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.
 • בשנת 2022, במהלך רבעון 3 בוצעה העברת עמיתים שלא במזומן:
  כ-100,000 ש"ח שלא במזומן עברו ממסלול אינפיניטי משלימה לבני 50 ומטה למסלול אינפיניטי משלימה לבני 50-60.
 • בשנת 2022, במהלך רבעון 4 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.
 • בשנת 2023 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.
 • בשנת 2024, במהלך רבעון 1 לא בוצעה העברת זכויות עמיתים שלא במזומן.

נוהל העברת זכויות עמיתים שלא במזומן