מרכיבי תשואה רבעונית 2019

1536 – אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

1079 – אינפיניטי גמל מניות בישראל

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

1078 – אינפיניטי גמל אג"ח

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

רבעון 1 רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

1209  – אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3 רבעון 4

1490  – אינפיניטי גמל אג"ח קונצרני

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

1085  – אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

רבעון 1  רבעון 2 רבעון 3  רבעון 4

1084  – אינפיניטי השתלמות אג"ח

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

1083  – אינפיניטי השתלמות כללי

רבעון 1  

1210  – אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

רבעון 1 רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

1491  – אינפיניטי השתלמות אג"ח קונצרני

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

1537 – אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

רבעון 1 רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

1095  – אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

1211  – אינפיניטי פיצויים סל מניות 

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

2252 – אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

11957 – אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות 

רבעון 1   רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

2254 –  אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

רבעון 1 רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

7233 –  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

רבעון 1 רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

7231  – אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

9638  – אינפיניטי גמל להשקעה כללי

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

12540 – אינפיניטי גמל להשקעה הלכתי הלכה

רבעון 1 רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

9639  – אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

11407  – אינפיניטי גמל להשקעה מניות

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

11374  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מועט

רבעון 1   רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

11372  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון בינוני

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

11373  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4

11914  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול הלכה

רבעון 1  רבעון 2  רבעון 3  רבעון 4