מרכיבי תשואה רבעונית 2021

1536 – אינפיניטי גמל מניות בחו"ל   

רבעון 1 

רבעון 2 

רבעון 3 

רבעון 4 

1079 – אינפיניטי גמל מניות בישראל

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3  

רבעון 4  

1078 – אינפיניטי גמל אג"ח 

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3  

רבעון 4 

7232-  אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 עד 60  

רבעון 1 

רבעון 2 

רבעון 3 

רבעון 4 

1209  – אינפיניטי גמל אג"ח ממשלת ישראל

רבעון 1  

רבעון 2 

רבעון 3 

רבעון 4 

1085  – אינפיניטי השתלמות מניות בישראל

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3  

רבעון 4 

1084  – אינפיניטי השתלמות אג"ח

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3  

רבעון 4  

1210  – אינפיניטי השתלמות אג"ח ממשלת ישראל

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3  

רבעון 4  

1537 – אינפיניטי השתלמות מניות בחו"ל

רבעון 1  

רבעון 2 

רבעון 3 

רבעון 4 

13229 – אינפיניטי השתלמות כללי

רבעון 1  

רבעון 2 

רבעון 3 

רבעון 4 

1095  – אינפיניטי פיצויים סל אג"ח

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3  

רבעון 4  

1211  – אינפיניטי פיצויים סל מניות 

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3  

רבעון 4  

2252 – אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 15% מניות 

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3  

רבעון 4  

11957 – אינפיניטי השתלמות אג"ח עד 25% מניות 

רבעון 1   

רבעון 2   

רבעון 3  

רבעון 4  

2254 – אינפיניטי השתלמות מסלול לחוסכים מוטי סיכון  

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3 

רבעון 4 

7233 –  אינפיניטי גמל מסלול לבני 60 ומעלה  

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3  

רבעון 4  

7231  – אינפיניטי גמל מסלול לבני 50 ומטה 

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3  

רבעון 4  

9638  – אינפיניטי גמל להשקעה כללי

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3  

רבעון 4  

12540 – אינפיניטי גמל להשקעה הלכתי הלכה

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3  

רבעון 4  

9639  – אינפיניטי גמל להשקעה אג"ח עד 15% מניות

רבעון 1 

רבעון 2 

רבעון 3 

רבעון 4 

11407  – אינפיניטי גמל להשקעה מניות

רבעון 1  

רבעון 2 

רבעון 3 

רבעון 4 

13228 – אינפיניטי גמל להשקעה פאסיבי
רבעון 1

רבעון 2

רבעון 3

רבעון 4

  

11374  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מועט

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3  

רבעון 4  

11372  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון בינוני

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3  

רבעון 4  

11373  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד סיכון מוגבר

רבעון 1  

רבעון 2  

רבעון 3  

רבעון 4  

11914  – אינפיניטי חיסכון לכל ילד מסלול הלכה

רבעון 1  

רבעון 2 

רבעון 3

רבעון 4