לקראת סוף השנה כבר ניתן לסכם שמדד ת"א 90 היכה ללא ספק את שאר המדדים המובילים בבורסה המקומית. מדד ת"א 90 רשם עליה בשיעור של כ- 11% בעוד מדד ת"א 35 רשם ירידה בשיעור של כ- 15%.
הטיית החשיפה לישראל דרך מדד ת"א 90 הניב תשואת יתר של עשרות אחוזים לעומת שאר המדדים בבורסה המקומית.
המאפיין של מדד 90 הוא הליבה של העסקים שהם בעיקר מקומיים. לעומת זאת, מדד ת"א 35 כולל לא מעט חברות עם ליבת עסקים המבוצעת מחוץ לגבולות ישראל (טבע, אופקו, פריגו, אלביט מערכות).

גם נושא שער הדולר/שקל גרע מאוד מההכנסות של אותם חברות יצואניות כאשר רשם ירידה בשיעור של כ- 6% מתחילת השנה לשפל של 3.24.
בנוסף, יש לזכור שאותם חברות שהובילו את מדד ה-90 נכנסו למדד 35 (עדכון מדדים כל חצי שנה) והמניות שנגרעו ממדד 35 נכנסו ל-90 לאחר שירדו עשרות אחוזים. מאז אותו עדכון חצי שנתי באוגוסט, חברות כמו: קבוצת דלק, החברה לישראל, פתאל וגזית גלוב עשו חייל ועלו בעשרות אחוזים שלא תרמו כלל למדד 35 ותרמו מאוד למדד 90.

מה לגבי העתיד? שנת 2021 תהיה מאופיינת כשנת חיסונים אשר יתרמו רבות לכלכלה המקומית וליציאה ממשבר הקורונה. דבר אשר ימשיך ויתמוך במדד ת"א 90

ללא ספק שנת 2020 שייכת למדד ת"א 90.*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין לראות באמור לעיל התחייבות של קבוצת אינפיניטי להשגת תשואה כלשהי. קבוצת אינפיניטי מחזיקה ו/או עשויה להחזיק ו/או למכור במסגרת פעילותה השוטפת, ניירות ערך ו/או נכסים פיננסים של המדד הנסקר, והיא עשויה לקיים קשרים עסקיים נרחבים ומגוונים עם חברות במדד הנסקר, למועד פרסום זה ו/או במועדים אחרים, הכל כמפורט לעיל ובין היתר משום כך ולאור האמור לעיל עשוי להיות לקבוצת אינפיניטי ו/או נושאי המשרה שלה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה עניין אישי בנכסים ו/או בחברות ו/או בניירות הערך המוזכרים בכתבה, לרבות חברות המנויות במדד הנסקר. אין בתשואות העבר כדי להבטיח תשואות דומות בעתיד. טלח.